21/3/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45ч остала Улица Лава Толстоја од Ослобођења до Пере Сегединца као и Трг Ђуре Јакшића. Санација хаварије је у току, воде неће бити до завршетка радова на мрежи.