ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

ANKETA

Popunjenu anketu možete poslati mailom na adresu office@vodovodpa.rs ili predati na šalter reklamacija JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

12/10/2018

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
»VODOVOD I KANALIZACIJA«
PANČEVO
Broj: D-8043
Pančevo, 08.10.2018. godine

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, („Sl. glasnik“ RS 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo „Sl. list grada Pančeva “ broj 17/2017 prečišćen tekst, Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/9t.5 od 08.06.2018. godine , JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo kao prodavac, objavljuje :

OGLAS
ZA DRUGU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA JAVNIM NADMETANJEM DOSTAVLJANJEM
PISANIH PONUDA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to :

„Tehničke specifikacije osnovnih sredstava -vozila“.

red.

br.

 

model

 

god.

proiz.

 

broj šasije-serijski broj

 

proc.

vrednost

 

iznos

depozita

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Pravo na učešće imaju sva pravna lica ,preduzetnici i fizička lica koja na račun preduzeća uplate depozit za osnovno sredstvo-vozilo za koje podnose ponudu,uz naznaku UPLATA DEPOZITA PO OGLASU .Depozit se uplaćuje u visini 10% procenjene vrednosti osnovnog sredstva na tekući račun JKP broj 160-10370-06 .
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćen depozit se uračunava u cenu ,a ponuđaču koji ne uspe na javnom nadmetanju,depozit se vraća po okomčanju postupka ,i to na broj računa koji su ponuđači dužni da prijave prilikom podnošenja ponude.
Uz ponudu fizička lica dostavljaju kopiju lične karte a pravna lica i preduzetnici izvod iz APR-a
Postupak javnog otvaranja ponuda vršiće se :
19.10.2018 sa početkom u 12 časova na adresi Pančevo,Oslobođenja br 15
2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 6 (šest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u listu „Pančevac“ tj. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 19.10.2018. do 10:00 časova.
– Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA-VOZILA “ poštom ili lično predajomna pisarnici na adresu JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15,
Koverat sa ponudom mora biti zatvoren,sa uredno ispisanim nazivom ili imenom i adresom ponuđača
3. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena
– Cene u ponudi daje se bez obračunatog pripadajućeg poreza (PDV) koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.
– Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista osnovna sredstva -vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.
– Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.
– Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije osnovnih sredstava –vozila “.
– Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15, svakog radnog dana od 8-9,30 časova.
4. Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika snosi kupac.
– U slučaju kada se na ugovoreno osnovno sredstvo –vozilo obračunava PDV izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV, na račun prodavca.
-Ako se na ugovoreno vozilo obračunava porez na prenos apsolutnih prava, izabrani kupac će isti uplatiti nadležnoj poreskoj upravi.
– Primopredaja kupljenih osnovnih sredstava -vozila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim PDV-om, u vidu izvoda banke bez koje se primopredaja ne može izvršiti.

Bliže informacije:lice za kontakt: Janković Milorad telefon 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

direktor
Aleksandar Radulović dipl.inž.građ

cene2

30/7/2018

Skupština grada Pančeva , na sednici održanoj 29.06.2018.godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti (broj II-04-06-3/2018-7) na Odluku Nadzornog odbora JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo o utvrđivanju jedinstvene cene vode i otpadne vode za sve kategorije potrošača ( broj odluke 5-1/7 t.3 od 16.04.2018 godine)

Rešenje stupa na snagu i primenjivaće se počev od narednog dana od dana donošenja

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

5/6/2018

Do 2020. I DO NOVOG SELA

Pančevačko javno-komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” uvek ima spremne projekte i potrebne građevinske dozvole za radove na izgradnji i proširenju, kako vodovodne tako i mreže fekalne kanalizacije. Po pitanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, grad Pančevo je poprilično uređen, ali uvek postoji ono nešto što se može još više i bolje.
Trenutno je u toku javna nabavka za radove na izgradnji 300 metara vodovodne i kanalizacione mreže u Pelisterskom proseku, kao i za mnogo zahtevnije poslove na izgradnji četiri kilometara vodovodne mreže duž Jabučkog puta, sa obe njegove strane.
Izgradnju vodovodne mreže u Pelisterskom proseku finansira JKP “ Vodovod i kanalizacija“ Pančevo , dok sredstva za radove na Jabučkom putu i za kanalizaciju u Pelisterskom proseku obezbeđuje Pokrajinska vlada, uz učešće Grada Pančeva.
Za mesec i po dana biće spremna dokumentacija i dobijena građevinska dozvola za izgradnju vodovoda na Skrobari, kao i duž Bavaništanskog puta, od Doma slepih do granice gradske građevinske zone .
Ovo preduzeće uvek ima spremne projekte a što se budućih projekata tiče, čekaju se neophodna sredstva. Zato ovo preduzeće tim svojim projektima zajedno s Gradom aplicira na pokrajinskim i republičkim konkursima kako bi se sredstva i obezbedila, a posebno pošto se zna da je Grad Pančevo u prethodnom periodu dosta novca, čak 268 miliona dinara, izdvojio za prvu fazu izgradnje Potamiškog kolektora koji je bio jako važan kako bi Severna industrijska zona mogla biti infrastrukturno opremljena.
Tokom prošle godine za radove na izgradnji kanalizacije bilo utrošeno i 750 hiljada evra iz kreditne linije Nemačke razvojne banke KfW sa kojom je takva vrsta saradnje završena u ovom ciklusu. Ipak, buduća saradnja sa ovom bankom nije isključena, pošto Pančevo očekuje izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda što bi, po zakonskim odredbama, svaki grad u Srbiji morao uraditi do 2025. godine. Inače, Pančevo svoje otpadne vode ispušta u Dunav ali će, kao i većina gradova u Srbiji koji leže na rekama, što pre morati da izgradi ovakvo postrojenje kako bi se otpadne vode pročistile na nivo kvaliteta reke u koje se ona ispušta.
“Vodovod” je prethodnih godina uspeo da spoji i severna sela na gradsku vodovodnu mrežu i to: Dolovo 2016. godine, Kačarevo i Jabuku tokom prošle, a Glogonj u februaru ove godine. Pored toga, i naselje Stari Tamiš je ovih dana dobilo nov vodovod, tako da je sada jedino ostalo Banatsko Novo Selo od pančevačkih naseljenih mesta.
Radi se na javnoj nabavci Revizije Generalnog projekta vodosnabdevanja kako bi se našao najbolji i finansijski najoptimalniji način da se voda dovede i u Banatsko Novo Selo, a to će najverovatnije biti preko Kačareva. Stari plan je bio da voda do ovog sela ide iz Pančeva, ali bi to otvaralo nove probleme, tako da se predpostavlja da je ovo novo rešenje i jeftinije i lakše.
Do kraja godine se planira da završetak projekta tako da bi do kraja sledeće godine Novoseljani mogli dobiti vodi iz gradske mreže . Spajanjem svih naseljenih mesta na gradski vodovod završiće se jedan važan deo posla u gradu.
Ono što je svakako zanimljivo jeste i činjenica da je proizvodnja vode ove godine od 9,5 miliona kubika na nivou proizvodnje iz 2014. godine iako su priključena 4 velika sela sa ukupno oko 25.000 stanovnika. To govori da su građani odlučili da racionalno troše vodu baš kao i privrednici, ali i da je sam “Vodovod” uspeo da svoje gubitke svede na minimum. A pored kvantiteta, pančevačka gradska voda ima i zapažen kvalitet koji je svakodnevno pod kontrolom pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.
Na Filter stanici je ostalo još da se uvede i sekundarna aeracija, za šta je javna nabavka u toku, kako bi se još povećao njen kvalitet koji je i sada veoma visok i stabilan. Laboratorija je je opremljena novom, savremenom opremom tako da sada može da se prati, pored hemijskog, i bakteriološki kvalitet naše vode .

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

30/01/2018

JKP „Vodovod i kanalizacija“ preduzelo sve neophodne aktivnosti zajedno sa Gradom da tokom 2016 i 2017 godine realizuje ambiciozan projekat priključenja Dolova,  Kačareva, Jabuke i Glogonja na  gradsku vodovodnu mrežu u okviru koje su i grad Pančevo, naseljena mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac i Ivanovo. U toku su radovi na izgradnji vodovoda na Starom Tamišu i njegovo priključenje na gradsku vodovodnu mrežu.

Takođe je u prethodnom periodu puno ulagano i u izgradnju sistema fekalne kanalizacije. Napravljeni su kolektori na Kudeljarskom nasipu, Misi 2., Donjem gradu, i nekim delovima grada kao i u Jabuci, Omoljici i Ivanovu. Trenutno preko 95% gradskog stanovništva ima priključak ili mogućnost na priključenje na kanalizaciju. U toku je izgradnja Potamiškog kolektora kojim će se rasteretiti postojeći sistem i pružiti mogućnost priključenja objekata u Severnoj poslovnoj zoni Grada i naselja Karaula.

Planovi JKP Vodovoda i kanalizacija za naredni period se odnose u prvom redu na očuvanje i unapređenje usluge vodosnabdevanja i kvalitetno odvođenje otpadnih voda a u smislu investicija to je realizacija projekta povezivanja Ban.atskog Novog Sela  na gradski vodovod do 2020 god. kao i izgradnja Postrojenja za preradu otpadnih voda grada Pančeva do 2025 (zakonska obaveza) sa izgradnjom kanalizacije u naseljenim mestima u skladu s mogućnostima.