ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

ANKETA

Popunjenu anketu možete poslati mailom na adresu office@vodovodpa.rs ili predati na šalter reklamacija JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo