sertifikatHACCP

Ispiranje mreže u Glogonju

Obaveštavamo građane naseljenog mesta Glogonj da će se od danas 22.10.2019 pa narednih dana ispirati vodovodna mreža u ovom naseljenom mestu. Moguće je da će usled ispiranja doći do povremenog zamućenja vode na pojedinim delovima mreže pa molimo građane za razumevanje.

sertifikatHACCP

Počela je treća faza izgradnje Potamiškog kanalizacionog kolektora

Počela je treća faza izgradnje Potamiškog kanalizacionog kolektora, zbog čega je zatvoren deo Ulice Kej Radoja Dakića od Ulice Dr Svetislava Kasapinovića do Ulice Milorada Bate Mihailovića, nekadašnje Ulice Georgi Dimitrova, odnosno do Crvenog magacina.

Treća faza Potamiškog kolektora podrazumeva radove na izgradnji kanalizacije od Knićaninove ulice do Crvenog magacina. Kada radovi budu završeni na novu kanalizaciju će biti spojeni delovi grada uz Tamiš od Severne poslovne zone do Luke “Dunav”.

Radove zajednički finasiraju Grad Pančevo, Pokrajina Vojvodina i Vlada Srbije.

sertifikatHACCP

Pomera se obustava vode u gradu za 20h

Zbog istovremene pojačane potrošnje vode koja je usledila usled snabdevanja rezervama vode za naredna 36h  smanjen  je pritisak u vodovodnoj mreži. Iz tog razloga JKP” Vodovod i kanalizacija” pomera isključenje u gradu Pančevu za 20h .
 U ostalim naseljenim mestima ostaje obustava vode za 18h.

sertifikatHACCP

RASPORED CISTERNI ZA SNABDEVANJE PIJAĆOM VODOM 28.09.2019

Raspored cisterni sa pijaćom vodom u gradu Pančevu 28.09.2019
Centar- mobilna cisterna koja će kružiti ulicama Žarka Zrenjanina, , Maksima Gorkog, Cara Lazara , Cara Dušana i Miloša Trebinjca.
Centar – ispred Zelene Pijace ulica Oslobođenja
Kotež 1 – na kružnom toku
Kotež 2 – ispred “Simpa”
Tesla– kod prodavnice ” Aroma”
Tesla – u tržnom centru BIG ( bivši Aviv)
Strelište– Mobilna cisterna koja će menjati poziciju na dva sata ugao ulice Veljka Petrovića i Veljka Vlahovića i ugao Dušana Petrovića Šaneta i Marina Držića počevši od 9h na uglu Veljka Petrovića i Veljka Vlahovića
Sodara– u centru Sodare kod prodavnice “Aman” u Dunavskoj ulici
Margita– Mobilna cisterna koja će kružiti ulicama Moše Pijade, Sinđelićeva, Dimitrija Tucovića, Knićaninova, Svetozara Šemića, Jabučki Put i Karaula.
Misa– Mobilna cisterna koja će menjati poziciju na dva sata ispred Crkve i kod škole ” Sveti Sava” počevši kod Crkve u 9h i jedna mobilna koja će obilaziti ulice Bavaništanski Put, Kozaračku, Banijsku, Srbijansku, Novoseljanski Put, Kajmakčalansku, Pelistersku i Kudeljarski nasip.
Vojlovica– Mobilna cisterna koja će kružiti od MZ Vojlovica kroz naselje Topola i ulicu 7.jula
Cisterne će biti na raspolaganju i u krugu
– Ambolante Sveti Sava
– Hitne pomoći
– Bolnice
– Očne Bolnice
– Gerontološkog centra i
– Doma Slepix
Naseljena mesta Jabuka Glogonj i Dolovo će se snabdevati vodom sa javnih česmi s obzirom da imaju svoje rezervoare vode.
U Jabuci javna česma na uglu Omladinske i Zmaj Jovine ulice, u Glogonju Beogradska ulica kod pijace i u Dolovu ispred kuće u ulici Trg Kralja Petra br. 37.
Ostala naseljena mesta Kačarevo, Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac i Ivanovo imaće na raspolaganju cisterne koje će biti postavljene u centru svakog sela ispred Mesnih Zajednica.

sertifikatHACCP

13/9/2019

Od danas pa narednih nekoliko dana ispiraće se vodovodna mreža u naseljenom mestu Jabuka. Obaveštavamo građane ovog naseljenog mesta da je moguće da će doći do povremenog blagog zamućenja vode.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

ANKETA

Popunjenu anketu možete poslati mailom na adresu office@vodovodpa.rs ili predati na šalter reklamacija JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo

sertifikatHACCP

12/10/2018

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
»VODOVOD I KANALIZACIJA«
PANČEVO
Broj: D-8043
Pančevo, 08.10.2018. godine

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, („Sl. glasnik“ RS 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo „Sl. list grada Pančeva “ broj 17/2017 prečišćen tekst, Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/9t.5 od 08.06.2018. godine , JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo kao prodavac, objavljuje :

OGLAS
ZA DRUGU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA JAVNIM NADMETANJEM DOSTAVLJANJEM
PISANIH PONUDA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to :

„Tehničke specifikacije osnovnih sredstava -vozila“.

red.

br.

 

model

 

god.

proiz.

 

broj šasije-serijski broj

 

proc.

vrednost

 

iznos

depozita

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Pravo na učešće imaju sva pravna lica ,preduzetnici i fizička lica koja na račun preduzeća uplate depozit za osnovno sredstvo-vozilo za koje podnose ponudu,uz naznaku UPLATA DEPOZITA PO OGLASU .Depozit se uplaćuje u visini 10% procenjene vrednosti osnovnog sredstva na tekući račun JKP broj 160-10370-06 .
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćen depozit se uračunava u cenu ,a ponuđaču koji ne uspe na javnom nadmetanju,depozit se vraća po okomčanju postupka ,i to na broj računa koji su ponuđači dužni da prijave prilikom podnošenja ponude.
Uz ponudu fizička lica dostavljaju kopiju lične karte a pravna lica i preduzetnici izvod iz APR-a
Postupak javnog otvaranja ponuda vršiće se :
19.10.2018 sa početkom u 12 časova na adresi Pančevo,Oslobođenja br 15
2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 6 (šest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u listu „Pančevac“ tj. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 19.10.2018. do 10:00 časova.
– Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA-VOZILA “ poštom ili lično predajomna pisarnici na adresu JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15,
Koverat sa ponudom mora biti zatvoren,sa uredno ispisanim nazivom ili imenom i adresom ponuđača
3. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena
– Cene u ponudi daje se bez obračunatog pripadajućeg poreza (PDV) koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.
– Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista osnovna sredstva -vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.
– Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.
– Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije osnovnih sredstava –vozila “.
– Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15, svakog radnog dana od 8-9,30 časova.
4. Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika snosi kupac.
– U slučaju kada se na ugovoreno osnovno sredstvo –vozilo obračunava PDV izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV, na račun prodavca.
-Ako se na ugovoreno vozilo obračunava porez na prenos apsolutnih prava, izabrani kupac će isti uplatiti nadležnoj poreskoj upravi.
– Primopredaja kupljenih osnovnih sredstava -vozila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim PDV-om, u vidu izvoda banke bez koje se primopredaja ne može izvršiti.

Bliže informacije:lice za kontakt: Janković Milorad telefon 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

direktor
Aleksandar Radulović dipl.inž.građ

cene2

30/7/2018

Skupština grada Pančeva , na sednici održanoj 29.06.2018.godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti (broj II-04-06-3/2018-7) na Odluku Nadzornog odbora JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo o utvrđivanju jedinstvene cene vode i otpadne vode za sve kategorije potrošača ( broj odluke 5-1/7 t.3 od 16.04.2018 godine)

Rešenje stupa na snagu i primenjivaće se počev od narednog dana od dana donošenja