Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

1/12/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у11 и 15ч остала Улица Спољностарчевачка од Улице 7.Јула до Војвођанских Бригада као и цело насеље Топола. Санација хаварије је у току

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

1/12/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 45ч остала Улица Цара Лазара од Светислава Касапиновића до Војводе Радомира Путника.
Санација хаварије је у току.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

1/12/2021

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати улице: Руђера Бошковића и Милана Ћурчина као и Исидоре Секулић од Вељка Влаховића до Јована Павловића и Вељка Влаховића од Михајла Петровића Аласа до Руђера Бошковића. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

18/11/2021

Због хаварије на магистралном воду без воде је у 7 и 30 ч остало насељено место Банатски Брестовац.
Санација хаварије је у току.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

16/11/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 12 и 15 ч остала Улица Змај Јовина од Кочине до Ружине. Санација хаварије је у току.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

16/11/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9ч остала Улица Стевице Јовановића од Карађорђеве до Улице Светог Саве.  Санација хаварије је у току

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

29/10/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 13 и 30ч у насељеном месту Качарево остала Улица Косовска од Маршала Тита до Првомајске. Предвиђени завршетак радова ј око 15ч.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

28/10/2021

Због радова на водоводној мрежи  без воде ће од 9ч остати део насеља Стрелиште и то следеће улице:
Милутина Бојића, Јосифа Панчића, Васе Пелагића, Васе Богданова и Константина Данила.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

26/10/2021

Због хаварија на водоводној мрежи без воде ће у 9ч остати следеће улице: Светог Саве од Иве Курјачког до Јове Максина и Михајла Пупина од Светог Саве до Синђелићеве. Такође ће без воде остати Улица Аксентија Максимовића од Улице Кнеза Михајла Обреновића до Јована Гавриловића као и Улица Др. Марије Прите. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Procedura-za-ekspertizu-vodomera-converted

25/10/2021

Због радова на водоводној мрежи од 9ч  ће без воде остати Улица Ослобођења од Лава Толстоја до Ружине , Улица Аксентија Максимовића од Кнеза Михаила Обреновића до Јована Гавриловића као и Улица Др.Марије Прите. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.