sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

27/2/2020

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Победа у насељеном месту Долово. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

26/2/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати Улица Максима Горког од Др.Светислава Касапиновића до Др.Жарка Фогараша.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

24/2/2020

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 30 h остала Улица Војводе Петра Бојовића од Улице Жарка Фогараша до Трга Слободе као и део Улице Светислава Касапиновића. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

24/2/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у понедељак у 11h остати Улица Моше Пијаде од Улице Светог Саве до Војвођанског Булевара, насеље Милорадовић као и део улице Стевице Јовановић. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

21/2/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Олге Петров од улице Маре Мандић до улице Боре Шипоша и улица Боре Радића од Олге Петров до Ђуре Николајевића. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

18/2/2020

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9h остала улица Петра Кочића. Санација хаварије је у току а воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

10/2/2020

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45h остала Книћанинова улица од Светог Саве до улице Стевана Шупљикца . Предвиђени завршетак радова је око 11 и 30h

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

7/2/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи у 9h без воде ће остати улица Михајла Пупина од улице Светог Саве до Карађорђеве . Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

6/2/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи од 9 и 30h остао је без воде део насељеног места Омољица од центра ка Банатском Брестовцу. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

sluzbeni_list_Grada_2018_br._23

5/2/2020

Због хаварије на водоводној мрежи у 22 и 30h без воде је остала улица Михајла Пупина од улице Светог Саве до Карађорђеве . Санација хаварије је у току. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.