Tanja 21.04

21/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 17 и 15ч остало насељено место Банатски Брестовац. Предвиђени завршетак радова је у 18 и 15ч.

Tanja 21.04

13/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остао део насеља Кортеж II и то Улица Војвођански Булевар од Краљевачке до Книћанинове улице и Светозара Милетића од Војвођанског Булевара до Синђелићеве. Без воде је остала и Ружина улица, Марије и Лазара Драгичевића, Делфи Иванић, Др. Владимира Алексића и Светозара Милетића улица. Воде неће бити од 11ч до завршетка радова на мрежи

Tanja 21.04

13/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 30ч остала Улица Јове Максина од Светог Саве до Јовице Безуљевића. Предвиђени завршетак радова је око 15ч. Санација хаварије је у току.

Tanja 21.04

12/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде јеу 11 и 15ч у насељеном месту Јабука остала Улица ЈНА од Христијана Карпоша до Сутјеске улице ,као и део Тамишке улице. Санација хаварије је у току.

Tanja 21.04

12/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остао део насеља Кортеж II и то Улица Војвођански Булевар од Краљевачке до Книћанинове улице и Светозара Милетића од Војвођанског Булевара до Синђелићеве. Без воде ће остати и Ружина улица, Марије и Лазара Драгичевића, Делфи Иванић, Др. Владимира Алексића и Светозара Милетића улица. Воде неће бити од 9 и 45ч до завршетка радова на мрежи

Такође у исто време остала је без воде, због хаварије на мрежи ,улица Војводе Петра Бојовића од Војводе Радомира Путника до Улице Др.Жарка Фогараша. Овде је предвиђени завршетак радова до 11ч.

Tanja 21.04

10/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 11ч остала Синђелићева улица од Моше Пијаде до Светозара Милетића. Санација хаварије је у току.

Tanja 21.04

9/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 22ч остала Улица Михајла Пупина од Димитрија Туцовица до Карађорђеве улице. Цистерна са водом за пиће је паркирана у улици Михајла Пупина

Tanja 21.04

9/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10ч остала Улица Јанка Чмелика од Спољностарчевачке до Јаношикове улице. Санација хаварије је у току

Tanja 21.04

9/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45ч остала Улица Синђелићева од Светозара Милетића до Улице Браће Јовановића. Санација хаварије је у току.

Tanja 21.04

8/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 9ч остати Улица Јована Ристића . Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.