Контакт

Е-пошта:

Е-пошта:  office@vodovodpa.rs

Пријава кварова и рекламације: kontakt@vodovodpa.rs

Бесплатан број:

Информације и рекламације: 0800111146

Контакт телефони:

ДИРЕКТОР 013 335 221
ДИРЕКЦИЈА 013 345 377
FAX 013 319 477
ПРИЈАВА КВАРА 013 377 452
ФИЛТЕР СТАНИЦА 013 377 450
013 377 452
ИЗВОРИШТЕ 013 377 800
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 013 319 524
КОМЕРЦИЈАЛА 013 347 982
КЊИГОВОДСТВО 013 301 655
РЕКЛАМАЦИЈЕ 013 347 155
БЛАГАЈНА 013 301 455
КАНАЛИЗАЦИЈА 013 343 984
БАЖДАРНИЦА 013 377 451

Лице за заштиту података о личности:

Е-пошта: olja.licezzpl@vodovodpa.rs
Телефон: 013/345-377 локал 129
Контакт особа: Оливера Ћирковачки

 

Контакт форма: