Нове информације

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

26/2/2024

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати Улица Марка Кулића од Хајдук Вељкове до Иве Курјачког,Иве Курјачког од Марка Кулића до Димитрија Туцовића. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

20/2/2024

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч па до завршетка радова остати следеће улице:
Војловица: Гробљанска од Светозара Марковића до Братства јединства, Петефи Шандора од Добровољачке до Борачке улице
Стрелиште: Боре Станковића од Првомајске до Вељка Петровића ,Мажуранићева, Исидоре Секулић. и Лазе Костића

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

13/2/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати следеће улице: Војводе Петра Бојовића од Трга Слободе до Жарка Фогараша , део улице Кеј Радоја Дакића, Улица Мала и део Светислава Касапиновића.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

12/2/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати следеће улице:
Гробљанска од Јаношикове до Шандора Петефија , Светозара Марковића од Добровољачке до Борачке улице.
Такође без воде остаје Улица Војводе Петра Бојовића од Трга Слободе до Жарка Фогараша , део улице Кеј Радоја Дакића као и Улица Мала.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

9/2/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде су остале следеће улице:
Синђелићева од Моше Пијаде, Стевице Јовановић,, Браће Југовића, Косанчић Ивана, Топлице Милана, Мајке Југовића и Милоша Обилића. Санација хаварије је у току.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

8/2/2024

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч па до завршетка радова остати улице Милоша Обреновића од Милоша Требињца до Пере Сегедица. 

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

7/2/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће од 9ч па до завршетка радова остати Улица Цара Душана од Војводе Радомира Путника до Улице 6.Октобра.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

6/2/2024

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати Улица Пољска од Спољностарчевачке до Петефи Шандора као и Јаношикова од Пољске до Борачке.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

2/2/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће од 9ч па до завршетка радова остати Улица Светозара Милетића од Трга Мученика до Димитрија Туцовића.
Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9ч остати Улица Доситеја Обрадовића од Тамиш капије до Луке Дунав. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

31/1/2024

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће од 16ч остати Улица Кнеза Михаила Обреновића од Аксентија Максимовића до Улице Ослобођења. Воде неће бити до завршетка радова на водоводној мрежи.