Нове информације

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

22/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи у 10 и 30h без воде је остала улица Моше Пијаде од Светог Саве до Војвођанског Булевара.
Предвиђени завршетак радова је око 12h

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

22/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10h остала улица Светог Саве од улице Моше Пијаде до Светозара Милетића.
Воде неће бити око сат времена када се планира завршетак санације хаварије.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

19/07/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45h остала улица Петефи Шандора од Гробљанске до Борачке улице.
Санација хаварије је у току. Воде неће бити до завршетка радова.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

18/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи од 12h без воде је остао део Кеја Радоја Дакића. Воде неће бити до 14h.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

18/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде су у 9h остале војне зграде у улици Милорада Бате Михаиловића. Санација хаварије је у току, воде неће бити до завршетка радова.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

15/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 50h остала улица Баваништански Пут од пруге до Дома слепих. Санација хаварије је у току.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

10/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 20h остао део насељеног места Долово и то улица Краља Петра I од улаза у насељено место из правца Панчева до улице Светозара Марковића .
Санација хаварије је у току.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

9/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 15 и 15h остала улица Моше Пијаде од Светог Саве до Војвођанског Булевара, цело насеље Милорадовић као и Геронтолошки центар.
Санација хаварије је у току.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

9/7/2019

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Змај Јовина од Масарикове до Карађорђеве улице као и Стеријина улица.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

Izvestaja za 2018_JJKP Vodovod i kanalizacija

8/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 14 и 15h остала Змај Јовина улица од Масарикове до Карађорђеве улице.
Санација хаварије је у току.