Нове информације

sertifikatHACCP

11/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 30h остала улица Цара Лазара од улице Марка Краљевића до Првомајске улице. Санација хаварије је у току

sertifikatHACCP

11/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Браће Јовановића од Карађорђеве до улице Бранка Радичевића. Воде неће бити до завршетка радова.

sertifikatHACCP

10/10/2019

Због радова Електродистрибуције на електро мрежи дошло је до прекида дистрибуције воде у насељеном месту Долово. Предвиђени завршетак радова је око 15h па ће у том периоду бити нормализована и испорука воде у овом насељеном месту.

sertifikatHACCP

9/10/2019

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 9h до завршетка радова остати следеће улице у насељу Стрелиште: Вељка Влаховића од Душана Петровића Шанета до Јоакима Вујића, Косте Трифковића, Стевана Христића, Стевана Сремца, Милана Ћурчина, Руђера Бошковића од улице Милана Ћурчина до Вељка Влаховића , Јована Поповића  као и улица Вељка Влаховића од Руђера Бошковића до улице Михајла Петровића Аласа.

sertifikatHACCP

8/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9h остала улица Ослобођења од Лава Толстоја до Ружине улице. Санација је у току.

sertifikatHACCP

8/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остала улица Светог Саве од Моше Пијаде до улице Иве Курјачког као и улица Стевице Јовановића од Карађорђеве до улице Светог Саве. Воде неће бити од 9h до завршетка радова на мрежи.

sertifikatHACCP

7/10/2019

Због хаварија на водоводној мрежи без воде су у око 9h остале следеће улице у граду Панчеву: Војвођански Булевар од улице Моше Пијаде до Краљевачке улице као и објекти у улици Моше Пијаде бр.113,115 и 117. Без воде је остала и улица Стевана Шупљикца од Петра Кочића до Ослобођења.
У насељу Стрелиште без воде су остале улице Руђера Бошковића, Милана Ћурчина , Исидоре Секулић, Јована Павловића и део Вељка Влаховића. Санација хаварија је у току. воде неће бити до завршетка радова

sertifikatHACCP

4/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45h остала Поњавичка улица од Расинске до Шабачке улице. Санација хаварије је у току.

sertifikatHACCP

4/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 8 и 30h остала улица Војвођански Булевар од улице Моше Пијаде до  Краљевачке улице. Цистерна са водом за пиће биће постављена у улици Војвођански  Булевар испред броја 22 и 24. Воде неће бити до завршетка радова.

sertifikatHACCP

Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора

Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора, због чега је затворен део Улице Кеј Радоја Дакића од Улице Др Светислава Касапиновића до Улице Милорада Бате Михаиловића, некадашње Улице Георги Димитрова, односно до Црвеног магацина.

Трећа фаза Потамишког колектора подразумева радове на изградњи канализације од Книћанинове улице до Црвеног магацина. Када радови буду завршени на нову канализацију ће бити спојени делови града уз Тамиш од Северне пословне зоне до Луке “Дунав”.

Радове заједнички финасирају Град Панчево, Покрајина Војводина и Влада Србије.