Обрасци

 1. Образац-1 Промена власника физичка лица
 2. Образац-2 Промена власника правна лица
 3. Образац-3 Захтев за умањење услед хаварије
 4. Образац-4 Листинг дуговања
 5. Образац-5 Захтев о укидању услуге канализације
 6. Образац-6 Пријава или одјавa броја чланова домаћинства
 7. Образац-7 Процедура за ванредни преглед водомера
 8. Образац-8 Захтев за доставу рачуна путем електронске поште

Захтеви за услове увођења

 1. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
 2. ПРОЦЕДУРА
 3. ЗАХТЕВ БР 1 – ВОДОВОД
 4. ЗАХТЕВ БР 1.1 – ИНФРАСТРУКТУРА
 5. ЗАХТЕВ БР 2 – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
 6. ЗАХТЕВ БР 3 – АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 7. ЗАХТЕВ БР 4 – НАКНАДНО ВОДОВОД
 8. ЗАХТЕВ БР 5 – НАКНАДНО КАНАЛИЗАЦИЈА
 9. ЗАХТЕВ БР 6 – ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИСНИКА ВОДОВОД
 10. ЗАХТЕВ БР 7 – ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИСНИКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 11. ЗАХТЕВ БР 8 – ВОДА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧКА
 12. ЗАХТЕВ БР 9 – ИНФОРМАЦИЈА О ПОЛОЖАЈУ ХИДРАНАТА
 13. ЗАХТЕВ БР 10 – ПРИЈАВА-ПРОМЕНА КОРИСНИКА
 14. ЗАХТЕВ БР 11 – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УП-А