Рекламације

Kорисник комуналне услуге може комуналном предузећу да поднесе приговор на обрачун за испоручену воду у писаној форми , најкасније у року од 30 дана од дана када му је испостављен обрачун односно рачун.( Сл.лист града Панчева бр.23/2018 члан.59 алинеја 3.)

Службени лист

Решење о именовању