23/4/2020

Zbog havarije na magistralnom vodu moguć je slabiji pritisak na višim spratovima u zgradama u celom gradu. Sanacija havarije je u toku