Kontakt

E-pošta:

E-pošta:  office@vodovodpa.rs

Prijava kvarova i reklamacije: kontakt@vodovodpa.rs

Kontakt telefoni:

DIREKTOR 013 335 221
DIREKCIJA 013 345 377
FAX 013 319 477
PRIJAVA KVARA 013 341 161
FILTER STANICA 013 377 450
013 377 452
IZVORIŠTE 013 377 800
TEHNIČKI 013 319 524
KOMERCIJALA 013 347 982
KNJIGOVODSTVO 013 301 655
REKLAMACIJE 013 347 155
BLAGAJNA 013 301 455
KANALIZACIJA 013 343 984
BAŽDARNICA 013 377 451