Misija i vizija

MISIJA PREDUZEĆA

Preduzeće svojom delatnošću prevashodno zadovoljava potrebe za snabdevanjem kvalitetnom vodom za piće građana i privrede na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac,Ivanovo ,Dolovo Kačarevo i Jabuka, kao i odvođenjem otpadnih voda sa teritorije Pančeva.
Finanansiranje Preduzeća vrši se prevashodno iz sopstvenih sredstava. Za redovno poslovanje koriste se sopstvena sredstva, a za investiranje u kapitalne objekte koriste se i sredstva iz budžeta, sredstva donacije i kredita.

VIZIJA PREDUZEĆA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je stabilno preduzeće koje svojim kupcima bez prekida isporučuje usluge snabdevanja kvalitetnom vodom za piće, kao i usluge odvođenja otpadnih voda poslujući u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekološkim kriterijumima održivog razvoja.
Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.
U skladu sa vizijom i misijom preduzeća, definisani su generalni ciljevi i pravci akcije usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP”Vodovod i kanalizacija“.

Generalni ciljevi za kraj planskog perioda – 5 godina:

 • neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja kvalitetnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda,
 • poboljšanje operativne efikasnosti objekata za vodosnabdevanje i kanalizaciju kroz programe rehabilitacije sistema, upravljanja potražnjom, smanjenja curenja, optimizaciju mreže, unapređenje postrojenja, kontrolu procesa, itd.
 • poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za stanovništvo Pančeva i okolnih naseljenih mesta,
 • pokrivenost troškova iz cene, čija visina ne prelazi 5% prosečnog prihoda za domaćinstva
 • realizacija kapitalnih investicija koje će omogućiti pružanje usluga na teritoriji grada Pančeva, zadovoljivši potrebe kupaca za uslugama vode i kanalizacije,
 • stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate,
 • stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restruktuiranja i jačanja i
 • poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih mera.

Generalni pravci akcije – srednjoročni plan 5 godina:

 • optimalno održavanje celokupnog sistema,
 • ugovor Preduzeća sa vlasnicima vodomera,
 • smanjenje gubitaka vode, odnosno vode koja ne donosi prihod,
 • postepeno izjednačavanje cene privreda – građani,
 • primena mera za realizaciju naplate potraživanja za sve usluge koje preduzeće pruža,
 • poslovanje na osnovu ekonomskih principa, ka optimumu efikasnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i ekoloških standarda
  razvoj kadrova.

Radi praćenja realizacije usluga JKP”Vodovod i kanalizacija“ na godišnjem nivou, definisani su merljivi ciljevi