Osnovni podaci

JKP „Vodovod i kanalizacija“
Ul. Oslobođenja 15
26000 Pančevo
Adresa e-pošte:  office@vodovodpa.rs
Tekući račun: 160-10370-06 Banka Intesa
PIB: 101864517
Matični broj: 08487502
Šifra delatnosti: 3600
Naziv delatnosti – Skupljanje, prečišćavanje i i distribucija vode

pib resenje jkp vodovod i kanaliozcija pančevo